Το myHealth είναι μια νέα εφαρμογή που εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο υπηρεσιών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα της υγείας τους και τ......